Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen pyrkivän henkilön on oltava  kyseisen koemuodon kokenut koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin

Hakijan on oltava kennelliiton jäsen

Esityksen tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, että henkilö on ylituomaritehtäviin soveltuva. Liitteeksi vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee henkilön toimiminen kyseisen lajin koetoiminnassa ja henkilötiedot.  Esitys lähetetään kyseisen koemuodon jaostolle.

Kennelpiirin jaosto käsittelee asian ja lähettää kennelpiirin hallitukselle päätettäväksi

Mikäli päätös on myönteinen, lähetetään hakijalle ns. sininen kortti ( = esitys ylituomarikoulutukseen )

Lisätietoja