Hirvenhaukkukokeet

HIRVENHAUKKUKOKEIDEN PM-KOKEEN VALINTASÄÄNTÖ 

1. Koe järjestetään yksipäiväisenä HIRV -luokan kokeena. Koe pidetään ensimmäistä lohkon valintakoetta edeltävänä viikonloppuna, joko perjantaina tai lauantaina. Ilmoittautumiset päättyvät viisi (5) vuorokautta ennen koetta.

2. PM -kokeeseen osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Kokeeseen voivat osallistua Lapin kennelpiirin alueella asuvien omistajien hirvenhaukkukokeiden säännöissä mainitut hirvikoirarodut. Koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatuarvostelu HYVÄ.

Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja, koira voi osallistua ainoastaan sen kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle se pääsääntöisesti on sijoitettuna.

3. Koirat valitaan kokeeseen paremmuusjärjestyksessä tulosten mukaan seuraavasti: Kaksi (2) yhden päivän koetulosta yhteenlaskettuna, (ei koko koekauden kokeesta). Toinen koetulos voi olla edelliseltä koekaudelta ja koetulokset pitää olla saavutettu viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen PM-koetta.

4. Pisteiden perusteella kokeeseen valitaan 15 koiraa. Jos 15. sijalla on useampi koira, ja yhteistulos on tasan, niin paremmuuden ratkaisee parhaan kokeen tulos. Jos tulos on vielä tasan, niin mukaan pääsee tämän tuloksen saavuttaneet koirat. Kokeeseen pääsee lisäksi edellisen vuoden piirinmestari.

5. Varakoiria ei nimetä erikseen. Mikäli kokeeseen valittu koira on estynyt osallistumaan kokeeseen, saa paremmuusjärjestyksessä 16. koira osallistumisoikeuden jne.

6. PM -kokeeseen valitun koiran omistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kaksi kortillista palkintotuomaria kokeen järjestäjälle, joista toisen on oltava ryhmätuomarin oikeudet omaava kokenut tuomari, ja tuotava heidät kilpailukeskukseen.

7. Osallistumismaksu on 35 € / koira, joka sisältää kaikki ruoat, myös metsäeväät.

8. Kennelpiiri avustaa PM -kokeen järjestäjää 40 € / koira jälkikäteen yhdistyksen laskun mukaan.

9. Piirinmestaruuskokeesta valitaan rotujärjestöjen valintasääntöjen mukaisesti osallistujat lohkon valintakokeisiin. Lohkon valintakokeisiin pääsy edellyttää, että koira on ilmoitettu PM -kokeeseen.

10. Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Hallitus hyväksynyt 25.1.2017