Hirvenhaukkukokeet

HIRVENHAUKKUKOKEIDEN PM-KOKEEN VALINTASÄÄNTÖ 

1. Kokeet järjestetään yksipäiväisenä HIRV -luokan kokeina. Nartuille ja uroksille pidetään kummillekin oma PM-koe. Narttujen koe pidetään kaksi viikkoa ennen SHHJ:n narttujen lohkon valintakoetta, joko perjantaina tai lauantaina. Urosten koe narttujen PM-koetta seuraavalla viikolla joko perjantaina tai lauantaina. Ilmoittautumiset päättyvät viisi (5) vuorokautta ennen koetta.

2. PM-kokeeseen osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Kokeeseen voivat osallistua Lapin kennelpiirin alueella asuvien omistajien hirvenhaukkukokeiden säännöissä mainitut hirvikoirarodut. Koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatuarvostelu HYVÄ ja koiralla tulee olla HIRV1 tulos.

Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja, koira voi osallistua ainoastaan sen kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle se pääsääntöisesti on sijoitettuna.

3. Koirat valitaan kokeiseen paremmuusjärjestyksessä tulosten mukaan seuraavasti:  Yhteenlaskettuna kaksi koetulosta, joista toinen tulos voi olla kokokauden kokeesta ja toinen koetulos voi olla edelliseltä koekaudelta. Koetulokset pitää olla saavutettu viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen PM-koetta.

4. Pisteiden perusteella kokeiseen valitaan 12 koiraa. Jos 12. sijalla on useampi koira, niin tasatuloksessa olevat koirat valitaan kaikki kokeeseen. Kokeisiin pääsee lisäksi edellisen vuoden piirinmestarit.

5. Varakoiria ei nimetä erikseen. Mikäli kokeeseen valittu koira on estynyt osallistumaan kokeeseen, saa paremmuusjärjestyksessä 13. koira osallistumisoikeuden jne.

6. PM -kokeeseen valitun koiran omistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava kaksi kortillista palkintotuomaria kokeen järjestäjälle, joista toisen on oltava ryhmätuomarin oikeudet omaava kokenut tuomari, ja tuotava heidät kilpailukeskukseen.

7. Osallistumismaksu on 35 € / koira, joka sisältää kaikki ruoat, myös metsäeväät.

8. Kennelpiiri avustaa PM -kokeiden järjestäjiä 40 € / koira jälkikäteen yhdistyksen laskun mukaan.

9. Piirinmestaruuskokeista valitaan rotujärjestöjen valintasääntöjen mukaisesti osallistujat lohkon valintakokeisiin. Lohkon valintakokeisiin pääsy edellyttää, että koira on ilmoitettu PM -kokeeseen.

10. Nämä säännöt ovat voimassa 31.12.2026 asti


Kennelpiirin  hallitus hyväksynyt 30.1.2024