Jaostojen tehtävät

Kennelpiirin jaostojen tehtävänä on hoitaa oman koiraharrastuslajinsa käytännön asioita kennelpiirin alueella. Kennelpiirin vuosikokous nimeää jaostot ja hallitus valitsee jaostojen puheenjohtajat  ja jaostojen jäsenet vuosittain.
Lapin kennelpiirissä toimii kahdeksan jaostoa.


Jaostot käsittelevät 

  • näyttely- ja koeanomukset SKL:n määräaikaisilmoituksien mukaisesti, samoin erilaiset esitykset ja anomukset, joita jaostoille on lähetetty.
  • annettujen päivämäärien jälkeen ilmoitetut Vuoden Koira tittelistä kilpailevien koirien tulokset ja ilmoittaa kiertopalkinnon saajalle palkinnon jakotilaisuudesta sekä ilmoittaa kiertopalkinnon haltijalle palkinnon palauttamisesta  

Lisäksi jaostot esittelevät asiat hallitukselle päätettäväksi.

Kuva: Katja Huhta