Ajavat koirat

Ajavien koirien vuoden koiran valintasääntö

1. Valinnasta päättää Kennelpiirin hallitus ajavien koirien jaoston tekemien perustelujen esitysten pohjalta

2.  Koiran omistajan on oltava Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen, koiran omistajan on vakituisesti asuttava (kirjoilla oltava) kennelpiirin alueella

3. Valinnassa otetaan huomioon kalenterivuoden (1.1 – 31.12) aikana tapahtuneet koe- ja näyttelytulokset 

4. Valinta suoritetaan koiran koe- ja näyttelytulosten perusteella järjestyksessä arvokokeet ja yleiset kokeet. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee paremmuuden kauden aikana saavutettu paras koetulos.
Koiran näyttelytuloksista paras (vain yksi) kalenterivuoden aikana otetaan huomioon.

Jos koira on jo muotovalion arvoinen ja se jossakin myöhemmässä näyttelyssä saa ROP:n saa koira 4 pist. tai vastaavasti VSP.n, saa koira 3 pist., koska näyttelysääntöjen mukaan koira ei voi enää kilpailla sertistä. 
Jos SERT:n saanut koira samassa näyttelyssä saa ROP:n tai VSP:n ei SERT:stä tulevaa 3 pist. oteta huomioon.

Junioriluokan näyttelytulos otetaan huomioon kun koira on täyttänyt 15 kk.

Pisteytys  (näyttely)
ROP = 4 pist.  VSP = 3 pist. SERT = 3 pist. VASERT = 1 pist.
JUN (15 kk) NUO, AVO, KÄY, VAL, VET / ERI  = 2 pist.
JUN (15 kk) NUO, AVO, KÄY, VAL, VET / EH  = 1 pist.
FIN MVA  = 3 pist. (sinä vuonna kun arvoon oikeutettava tulos on saavutettu)
FIN KVA  = 6 pist. (sinä vuonna kun arvoon oikeutettava tulos on saavutettu)

Jos Koira on saavuttanut MVA ja KVA arvon saman vuoden aikana saa  9 pist.

Vain FIN valionarvot hyväksytään.

Ajovoittajaottelu, Dreevereitten SM, Kilpa, Kettu-Kilpa: Voittaja on itseoikeutettu Vuoden koira.

5. Pisteet lasketaan koiran 6:sta parhaasta koetuloksesta, lisäpisteitä koira voi saada seuraavan taulukon mukaisesti:

Ajovoittaja, Dreevereitten SM, Kettu-Kilpa ja Kilpa
                        1  sija                                  =                                       10 pistettä
                      2  sija                                  =                                         8       ”
                      3  sija                                  =                                         7       ”
                      4  sija                                  =                                         6       ”
                      5  sija                                  =                                         5       ”
                      6  sija                                  =                                         4       ”
                      7  sija                                  =                                         3       ”
                      8  sija                                  =                                         2       ”
                      9 – 13 sija                           =                                         1       ”

Pohjanlohko
                      1  sija                                  =                                         7 pistettä
                      2  sija                                  =                                         5     ”
                      3  sija                                  =                                         4     ”
                      4  sija                                  =                                         3     ”
                      5  sija                                  =                                         2     ”
                      6  sija                                  =                                         1     ”

 PM-koe        1  sija                                  =                                         5 pistettä
                      2  sija                                  =                                         4    ”
                      3  sija                                  =                                         3    ”
                      4  sija                                  =                                         2    ”
                      5  sija                                  =                                         1    ”

Pisteytys koskee loppuun asti suoritettua koetta.

Yleiset kokeet              AVO 1    =  4 pist./s-ajokoirat ja beaglet (myös kettukokeet) 
                                      AVO 2    =  3    ”
                                      AVO 3    =  2    ”

 Dreeverit                     VOI 1    =  4 pistettä               AVO 1    =   3  pistettä
                                      VOI 2    =  3  ”                         AVO 2    =   2   ”    
                                      VOI 3    =  2  ”                         AVO 3    =   1   ”     

Piirin aluekarsintakokeet lasketaan yleisiin kokeisiin.  
Rodut, joille aluekarsintakokeet järjestetään, pidetään vähimmäisvaatimuksena että koira on osallistunut piirin aluekarsintakokeeseen kun ilmoittautuu ”Vuoden koira” kilpailuun.
Kaikki muut kokeet ovat yleisiä kokeita, myös ulkomailla saavutetut tulokset

6. Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, joka saa palkintoon 3 kiinnitystä.

7. Koiran omistaja on velvollinen itse toimittamaan kyseisen vuoden koe- ja näyttelytuloksista valokopiot ajavien koirien jaoston käsiteltäväksi tammikuun 15 pv. mennessä.

 Säännöt käsitelty ja päivitetty ajavien koirien jaoston kokouksessa 15.5.2008 ja piirihallitus hyväksynyt 16.7.2008. ja tällä säännöllä on kumottu kaikki aikaisemmin vuoden koiraa koskevat säännöt.