Näyttelykoira

Vuoden näyttelykoiran kiertopalkintosäännöt

1.  Kilpailuaika on kalenteri vuosi.

 2.  Osallistumisoikeus on koiralla, jonka omistaja / omistajat asuvat vakituisesti Lapin Kennelpiirin alueella ja hänen / heidän on oltava jonkin Lapin Kennelpiiriin kuuluvan jäsenyhdistyksen jäsen / jäseniä.

Koiran sijoituspaikkakunta on oltava Lapin Kennelpiirin alueella.

3.  Osallistuvan koiran tulokset ja jäsenyhdistys, jossa koiran omistaja on jäsenenä, tulee ilmoittaa kirjallisesti Kennelpiirin  sihteerille seuraavan vuoden tammikuun 15 pv:n mennessä. 

Kaikista näyttelytuloksista ja valionarvoista, jotka pisteisiin lasketaan, on toimitettava valokopiot ilmoituksen yhteydessä.

4.  Tuloksiin lasketaan viiden (5) parhaan näyttelyn tulokset sekä Valionarvot (kotimaiset ja ulkomaiset näyttelyt ja arvot). 

5.  Pisteitä saa rotujärjestön päänäyttelystä
ROP / VSP       10 pist.

kaikista muista näyttelyistä seuraavasti:
ROP / VSP        5 pist.                                SERTTI               3 pist.
CACIB               5 pist.                                VARASERTTI      1 pist.
VARACACIB     3  pist.

kansainvälisistä, kaikkien rotujen                             ryhmänäyttelyistä ja
ja rotujärjestöjen päänäyttelyistä:                             erikoisnäyttelyistä
RYP 1             8 pist.                                   RYP 1             5 pist.
RYP 2             5 pist.                                   RYP 2            4 pist.
RYP 3             3 pist.                                   RYP 3            3 pist.
RYP 4             1 pist.                                   RYP 4            2 pist.

BIS 1            10 pist.                                    BIS 1             8 pist.
BIS 2              8 pist.                                    BIS 2             5 pist.
BIS 3              5 pist.                                    BIS 3             3 pist.
BIS 4              3 pist.

MVA                                                      10 pist. sille vuodelle, jolle valionarvo on myönnetty
POHJ MVA                                            12 pist. sille vuodelle, jolle valionarvo on myönnetty
BALTIANMAIDEN MVA                         12 pist. sille vuodelle, jolle valionarvo on myönnetty
C.I.E (kansainvälinen näyttelyvalio)      15 pist.
C.I.B (kansainvälinen muotovalio)        15 pist.  + 5 pist. niille FCI:n roduille, joilta vaaditaan käyttötulos.
Jos koiralle saman vuoden aikana myönnetään sekä C.I.E että C.I.B, vuoden koiran valinnassa otetaan huomioon vain C.I.B:n pisteet. 

6.  Pisteiden mennessä tasan voittaa koira, jolla on suurempi BIS -pisteiden määrä. Yhteispistemäärien mennessä tasan huomioidaan 6. jne. tulos kunnes voittaja on selvillä. 

7.  Palkinto kiertää kuusi (6) vuotta. Palkinnon saa omakseen koira, jolla on siihen eniten kiinnityksiä. Jos kiinnityksiä on sama määrä, voittaja on koira, jolla on suuremmat yhteenlasketut pisteet.

8.   Palkinnon saaja kaiverruttaa omalla kustannuksellaan palkintoon: voittovuosi, koiran nimi, omistaja ja yhteispistemäärä. 


Lapin kennelpiirin hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 21.4.2008.
Muutos kansainvälisien tulosten pisteytyksen osalta hyväksytty 21.1.2010.