TOKO

Tottelevaisuuskokeen PM-kilpailujen säännöt 

1. Yleistä

Piirinmestaruuskokeessa noudatetaan yleisiä tottelevaisuuskokeen sääntöjä ja koeohjeita. Piirinmestaruus ratkaistaan erikoisvoittajaluokassa, ja mestaruuden saavuttaa hyväksyttyllä tuloksella korkeimmin sijoittunut koira. Tasatilanne ratkaistaan kuten yleisissä koeohjeissa ratkaistaan luokkavoittaja.

Piirinmestaruuskokeita järjestävät Lapin kennelpiirin jäsenyhdistykset vuorovuosina. On suositeltavaa, että kokeen ylituomari on Lapin kennelpiirin ulkopuolelta.

Lapin Kennelpiiri palkitsee tokon piirinmestarin kuten muidenkin lajien piirinmestarit.

2. Koiramäärä ja karsinta

Piirinmestaruuskokeen osallistujamäärä voidaan rajoittaa 25 koiraan, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat erikoisvoittajaluokan koirat. Mikäli kokeeseen jää vapaita paikkoja muille osallistujille, ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Piirinmestaruudesta kilpaileville tulee laittaa ilmoittautumiseen oma ilmoittautumisaika ennen mahdollista muille avointa ilmoittautumisaikaa.

Mikäli piirinmestaruudesta ilmoittautuu kilpailemaan yli 25 koiraa, suoritetaan karsinta asettamalla koirat paremmuusjärjestykseen edellisen piirinmestaruuskokeen ja ensimmäisen ilmoittautumispäivän väliseltä ajalta saatujen koesuoritusten keskiarvon perusteella. Palkintotuloksista lasketaan pistemäärät; ja palkintotuloksia huonommat tulokset, keskeytykset, hylkäykset ja luopumiset huomioidaan keskiarvoa laskettaessa nollina (0). Mikäli koiramäärää rajattaessa karsintapisteet menevät tasan, verrataan yksittäisiä koetuloksia parhaasta alkaen. Edellisen vuoden piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan tuloksistaan riippumatta.

Piirinmestaruuskokeen voi järjestää myös rajoittamattomana. Tällöin voidaan järjestää myös epävirallinen joukkuepiirinmestaruuskilpailu. Kokeen järjestävä yhdistys voi halutessaan rajoittaa yhdistysten asettamien joukkueiden määrää.

3. Yksilökilpailun osallistumisoikeus

Piirinmestaruuskilpailuun osallistuvan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

4. Epävirallinen joukkuekilpailu

Joukkuemestaruuskilpailuun voivat osallistua Lapin kennelpiirin jäsenyhdistysten joukkueet, ja ohjaajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa ja korkeintaan kahdella koiralla. Yksilöpiirinmestaruuskilpailuun osallistuva koira voi olla myös osana joukkuetta. Kaikki kokeeseen osallistuvat koirat saavat virallisen koetuloksen vaikka joukkue ei saisikaan yhteistulosta.

Joukkue koostuu kolmesta koirasta, joista vähintään yksi on alokas- tai avoimen luokan koira ja vähintään yksi on voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koira.

Joukkueen kokonaistulokseen lasketaan yhteen kaikkien kolmen koiran pistemäärät. Alokasluokan koirien pisteet kerrotaan 1,6:lla. Mikäli joukkue on koepäivänä vajaa, voidaan kokonaistulos laskea kahdelle koiralle, mutta ei yhdelle. Mikäli koiran pistemäärä ei oikeuta palkintotulokseen tai suoritus on hylätty, keskeytetty tai ohjaaja luopui, se huomioidaan nollana (0). Tasatilanteissa sijoituksen ratkaisee voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koiran korkein pistemäärä. Pisteiden ollessa tasan, erikoisvoittajaluokan koiran joukkue sijoittuu paremmin. Mikäli kyseessä on saman luokan koirat, tasatilanne ratkaistaan kuten yleisissä koeohjeissa ratkaistaan luokkavoittaja.

5. Muutokset sääntöihin

Näihin sääntöihin voi tehdä muutosesityksiä Lapin Kennelpiirin harrastuskoirajaosto. Muutokset hyväksyy Lapin Kennelpiirin hallitus.

Hallitus hyväksynyt muutokset elokuussa 2019