Rally-toko

Vuoden rally-tokokoiran kiertopalkintosäännöt


1. Lapin Kennelpiirin alueella jaettavista kiertopalkinnoista kilpailevat ne koirat, joiden omistaja asuu Lapin Kennelpiirin alueella ja kuuluu jäsenenä johonkin piirin jäsenyhdistykseen.


2. Kiertopalkinto jaetaan kalenterivuosittain enintään viiden (5) tuloksen perusteella. Mikäli pisteytyksen mukaiset yhteispisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailukirjoista ko. kilpailuiden yhteenlasketut pistemäärät. Mikäli pistetilanne on vieläkin tasan, parhaan yksittäisen kilpailun pistemäärä ratkaisee, tarvittaessa seuraavaksi parhaan jne. Viimeksi ratkaisee arpa.


3. Osallistuvan koiran kilpailukirjasta on lähetettävä kopio kilpailuvuotta seuraavan tammikuun 10. päivään mennessä Lapin Kennelpiirin TOKO-vastaavalle. Mikäli määräaikaan mennessä ei tule esitystä vuoden koiraksi, kiertopalkintoa ei ko. vuonna jaeta.


4. Kennelpiiri hankkii palkinnon. Palkinto kiertää 10 vuotta. Tämän jälkeen koiran omistaja, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä palkintoon, saa sen omakseen. Tasakiinnityksissä yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaisee arpa. Palkinnon mukana on kansio, johon tallennetaan koiran tiedot. Palkinnon saaja kaiverruttaa itse koiran tiedot palkintoon ja toimittaa sen seuraavan vuoden vuosikokoukseen.


5.

Pisteet

Luokka

90-10080-8970-79
ALO432
AVO654
VOI876
MES1098

 6. Edellisen tulospisteytyksen lisäksi koira voi saada 5 lisäpistettä, jos se on ollut kuluneen vuoden piirinmestari rally-tokossa. Jos koirakko on saavuttanut 1.-3. sijan Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanmestaruuskilpailussa, se on suoraan Lapin kennelpiirin Vuoden rally-tokokoira. Jos kansallisissa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa sijoittuneita koiria on useita, arvotetaan parhaaksi seuraavassa järjestyksessä: MM-EM-PM-SM.


7. Näihin sääntöihin voi tehdä muutosesityksiä Lapin Kennelpiirin harrastuskoirajaosto.


Hallitus hyväksynyt 21.9.2016. Astuvat voimaan vuoden 2017 alussa .