Kanakoirat, mannermaiset

Vuoden mannermaisen kanakoiran valintasäännöt

1.Lapin Kennelpiirin Vuoden Kanakoira-tittelin jakoon voivat osallistua vain Lapin Kennelpiirin alueella asuvat koirat ja henkilöt. Koiran omistajat ilmoittavat itse Kennelpiirin Kanakoirajaostolle vuoden loppuun mennessä koiransa menestyksen kyseisenä vuonna. Vain tähän ajankohtaan mennessä ilmoitetut koirien tulokset osallistuvat Vuoden Kanakoira –tittelin jakoon. Palkinto myönnetään vuosittain Lapin Kennelpiirin Kanakoirajaoston virallisessa kokouksessa.

2. Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan ainoastaan kolme korkeimman pistemäärän antavaa saavutusta kokeessa. Näyttelyssä huomioidaan paras näyttelytulos vain kerran. Käyttövalion arvo tulkitaan saavutetuksi sinä päivänä, jolloin siihen oikeuttava viimeinen tulos saadaan. Pisteiden mennessä tasan, voittaa se, jonka pistemäärä on KAER-kokeissa on korkeampi.

3. Säännössä halutaan korostaa koiran saavutuksia käyttökokeissa enemmän kuin näyttelymenestystä.

Valintaperusteet :

1.Riistakoiran voitto

2. Junkkarin voitto

Jos koira saavuttaa jonkun yllämainituista titteleistä arvokilpailuissa, voittaa se automaattisesti vuoden kanakoira tittelin, mainitussa järjestyksessä. Sijoittuminen Riistakoirassa tai Junkkarissa toiseksi tai kolmanneksi antaa 10 pistettä. Tuloksiin lasketaan vain Suomessa Saksanseisojakerho ry:n KAER- koesääntöjen perusteella saadut tulokset.

Pisteytys:

Jos arvokilpailuvoittoa ei ole tullut, eniten pisteitä saavuttanut koira voittaa vuoden kanakoira tittelin.

Koemenestys:

Käyttövalion arvo             30 p
VOI 1 (CACIT + 2p)20 p
VOI 210 p
AVO 115 p
AVO 27 p
NUO 110 p
Lapin PM5 p

Näyttelymenestys:

MVA tai V-titteli2 p
SERT, VASERT tai ERI1 p

Hallitus hyväksynyt 16.4.2013.