Mäyräkoirien ajokokeet

Mäyräkoirien ajokokeen (MÄAJ) PM-säännöt 

1. Kokeen järjestäminen
Lapin kennelpiiri ry:n mäyräkoirien ajokokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa kokeessa. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden voittaa paremmat ominaisuuspisteet saanut koira.

2. Ajankohta
Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen lohkon valintakoetta.

3. Osallistumisoikeus
Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä ( viimeinen ilmoittautumispäivä ) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla / omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi / omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut.
Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. 

4. Karsinta
Lapin kennelpiiri ry:n mäyräkoirien ajokokeen piirinmestaruuskokeeseen osallistuvien koirien määrä rajoitetaan enintään kuuteen (6) koiraan. Edellisen vuoden piirinmestarilla on ilmoittautuessaan osallistumisoikeus kokeeseen. PM–koeilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan tiedot kahdesta koiransaamasta MÄAJ-kokeen palkintosijaan oikeuttavasta tuloksesta. Tulokset saavat olla kuluvalta tai kahdelta edelliseltä kaudelta.
Kokeeseen valitaan kuusi (6) kuluvan tai kahden edellisen kauden aikana MÄAJ-1 tuloksen ajanutta koiraa yhteenlasketun pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Tasatuloksessa valinnan ratkaisee koiran toiseksi parhaan kokeen tulos. Jos toisenkin kokeen tulokset ovat tasatulokset, niin nuorempi koira saa osallistumisoikeuden. Tarvittaessa koiramäärää voidaan täydentää koirilla joilla ei ole MÄAJ-1 tulosta ajettuna, tuolloinkin karsinta tapahtuu tulosten perusteella. PM-kokeesta poisjääneen koiran tilalle voidaan ottaa varakoira edellä mainitun karsinnan mukaisesti.

5. Pohjan Lohkon valinta
Piirinmestaruuskokeen kaksi ( 2 ) parasta koiraa jatkavat Pohjan lohkon valintakokeeseen edellyttäen, että koirilla on saavutettuna lohkokokeeseen vaadittava MÄAJ 1 tulos, joka täytyy olla saavutettuna ennen lohkokoetta. Tulokseksi hyväksytään kuluvan tai kahden edellisen kauden aikana saatu Mäaj 1, tätä vanhemmat tulokset ei kelpaa.
Piirinmestaruuskokeen kolmanneksi tullut koira on samoin tulosedellytyksin pohjanlohkon valintakokeen varakoira.
Mikäli piirinmestaruuskoetta ei pystytä olosuhteiden, osallistujien vähyyden tms. syyn vuoksi järjestämään tai se joudutaan perumaan, valitsee Pohjan lohkon valintakokeeseen ensisijaisesti niistä koirista, jotka ovat ilmoittautuneet karsintakokeeseen.
Lohkokokeeseen osallistuvaksi koiraksi, tai niiden varakoiraksi voidaan valita vain PM-kokeeseen osallistunut koira, joka ei ole luopunut tai sitä ei ole suljettu ko. kokeessa.
Ellei PM-koetta järjestetä, kennelpiiri valitsee Pohjanlohkon valintakokeeseen menevät koirat edellä mainitun karsinnan mukaan. 

6. Muutokset
Muutokset tähän ohjeeseen hyväksyy Lapin kennelpiirin hallitus.

Hallitus hyväksynyt 9.12.2013