Kokeiden ja kilpailujen anominen

Kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä anovan yhdistyksen tulee olla Kennelliiton jäsen. Tapahtumat anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään.

Anomukseen merkityn vastaavan koe-tai kehätoimitsijan tulee olla pätevöity toimitsija ko. lajille.  Kennelliiton tapahtumakalenterissa on mahdollista hakea kennelpiireittäin ja lajeittain niin tuomarit kuin toimitsijat. 
Anominen tapahtuu Kennelliiton Omakoira-palvelussa. Kennelliiton alaiset koiraharrastustapahtumat tulee anoa voimassa olevan määräaikaisilmoitusohjeen mukaan.