Linnunhaukku

Linnunhaukkukokeiden PM-kilpailun säännöt 

1. Piirinmestaruuskoe on yksipäiväinen.

2. Järjestäjä on velvollinen ottamaan kokeeseen kaikki määräaikaan mennessä ilmoitetut enintään kuusitoista (16) koiraa, 15 + edellisen vuoden piirinmestari. Koirilla on oltava vähintään laatuarvostelua hyvä (H) vastaava tulos näyttelystä sekä edellisen tai kuluvan koekauden aikana linnunhaukkukokeista saatu LINT 1 palkintosija.

 Jos LINT 1 palkintosijan saaneita koiria on enemmän kuin viisitoista (15), niin ensisijalla tasapisteissä ovat arpakokeessa vaaditun tuloksen tehneet.

Tasapisteissä katsotaan kuluvan koekauden tulos paremmaksi. Jos eroa ei vieläkään saada, niin verrataan kuluvan koekauden seuraavaksi parhaita palkintosijan tuloksia ja sitten vasta edellisen kauden tuloksia.

Kaikki huomioon otettavat tulokset on saavutettava edellisen kauden PM- kisan jälkeen ja kilpailua edeltävän (5pv) viikonlopun sunnuntai-iltaan mennessä.

3. Jos määräaikaan mennessä ei ole ilmoitettu kahtatoista koiraa, jotka täyttävät kohdan 2 vaatimukset, niin valitsijamies ja PM-kokeen ylituomari valitsevat edellisten lisäksi jäljempänä mainitut ehdot täyttäviä koiria siten, että osanottajia tulee enintään kaksitoista (12). Ensisijaisesti valitaan koiria, jotka ovat kuluvana koekautena yksipäiväisestä tai koko koekauden kokeesta saavuttaneet LINT 2 palkintosijan. Tasapisteissä yksipäiväisen kokeen tulos on etusijalla. Seuraavaksi koirat, jotka ovat saavuttaneet LINT 3 palkinnon em. ajankohtana. Jos kuluvalta kaudelta ei löydy koiria joilla edellä mainitut kriteerit täyttyvät niin sen jälkeen voidaan täydentää koiria edellisen kauden tulosten perusteella. Täydennys koirilla tulee myös olla aikaisemmin saavutettu LINT 1 palkintosija. Tämä valinta edellyttää koiran ilmoittautumista PM- kokeeseen.

4. Koira saa osallistua vuosittain vain yhden (1) kennelpiirin karsintakokeeseen. Koira ottaa osaa sen kennelpiirin karsintakokeeseen, jonka alueella sen omistaja vakinaisesti asuu. Jos koiralla on enemmän kuin yksi omistaja, koira voi osallistua ainoastaan sen kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle se pääsääntöisesti on sijoitettuna.  Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen.

5. Osallistumismaksu on 35€/ koira, joka sisältä kaikki ruoat.

6. Kennelpiiri avustaa PM -kokeen järjestäjää 40€/ koira jälkikäteen yhdistyksen laskun mukaan (maksimissaan 640€).

7. Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Kennelpiirin hallitus 18.4.2023