Rally-toko

Rally-tokon piirinmestaruuskilpailun säännöt

1. YLEISTÄ
Piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan yleisiä rally-tokokilpailun sääntöjä ja kilpailuohjeita. Piirinmestaruus ratkaistaan mestariluokassa, ja mestaruuden saavuttaa hyväksytyllä tuloksella
korkeimmin sijoittunut koira, tarvittaessa aikavertailulla. Kilpailu on myös epävirallinen joukkuepiirinmestaruuskilpailu.
Piirinmestaruuskilpailuita järjestävät Lapin kennelpiirin jäsenyhdistykset vuorovuosina. On suositeltavaa, että kilpailun ylituomari on Lapin Kennelpiirin ulkopuolelta.           
Lapin Kennelpiiri palkitsee rally-tokon piirinmestarin kuten muidenkin lajien piirinmestarit.

2. KOIRAMÄÄRÄ JA KARSINNAT
Piirinmestaruuskilpailun kokonaiskoiramäärä voidaan rajoittaa 60 koiraan, joista mestariluokkaan enintään 30 koiraa. Ensimmäisenä etusijalla ovat piirinmestaruudesta
kilpailevat mestariluokan koirat ja seuraavana joukkuekilpailun koirat. Mikäli kilpailuun jää vapaita paikkoja muille osallistujille, ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Piirinmestaruudesta kilpaileville ja joukkuekilpailuun osallistuville tulee laittaa ilmoittautumiseen oma ilmoittautumisaika ennen muille avointa ilmoittautumisaikaa. Kilpailun järjestävä yhdistys voi halutessaan rajoittaa yhdistysten asettamien joukkueiden määrää.
Mikäli yksilöpiirinmestaruudesta ilmoittautuu kilpailemaan yli 30 koiraa, suoritetaan karsinta asettamalla koirat paremmuusjärjestykseen edellisen piirinmestaruuskilpailun ja ensimmäisen
ilmoittautumispäivän väliseltä ajalta saatujen kilpailusuoritusten keskiarvon perusteella. Hyväksytyistä tuloksista lasketaan pistemäärät; ja hylkäykset, keskeytykset ja luopumiset
huomioidaan keskiarvoa laskettaessa nollina (0). Mikäli koiramäärää rajattessa karsintapisteet menevät tasan, verrataan yksittäisiä kilpailutuloksia parhaasta alkaen. Edellisen vuoden
piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan tuloksistaan riippumatta.

Mikäli kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät suoraan mahdu kilpailuun, suoritetaan karsinta. Joukkueet pisteytetään siten, että jokaiselta joukkueen koiralta katsotaan paras hyväksytyn
tuloksen pistemäärä ylimmässä saavuttamassaan luokassa ennen kilpailun ensimmäistä ilmoittautumispäivää, ja joukkueen koirien pisteet lasketaan yhteen. Joukkueet laitetaan
karsintapisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen, ja kilpailuun pääsee joukkueita kunnes enimmäiskoiramäärä täyttyy (60) tai kokonainen seuraava joukkue ei enää mahdu. Mikäli
koiramäärää rajattaessa karsintapisteet menevät tasan, verrataan joukkueiden koirien yksittäisiä kilpailutuloksia ylimmästä mahdollisesta samasta kilpailuluokasta alkaen. Mahdolliset 1-2
vapaata paikkaa arvotaan ensimmäisen karsiutuneen joukkueen koirista.

3. YKSILÖKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS
Piirinmestaruuskilpailuun osallistuvan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla ilmoittautumishetkellä (viimeinen
ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin
mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

4. EPÄVIRALLINEN JOUKKUEKILPAILU
Joukkuemestaruuskilpailuun voivat osallistua Lapin kennelpiirin jäsenyhdistysten joukkueet, ja ohjaajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla vain yhdessä
joukkueessa ja korkeintaan kahdella koiralla. Yksilöpiirinmestaruuskilpailuun osallistuva koira voi olla myös osana joukkuetta. Kaikki kilpailuun osallistuvat koirat saavat virallisen
kilpailutuloksen vaikka joukkue ei saisikaan yhteistulosta. Joukkue koostuu kolmesta koirasta, joista vähintään yksi on alokas- tai avoimen luokan koira ja vähintään yksi on voittaja- tai mestariluokan koira.

Joukkueen kokonaistulokseen lasketaan yhteen kaikkien kolmen koiran pistemäärät. Mikäli joukkue on kilpailupäivänä vajaa, voidaan kokonaistulos laskea kahdelle koiralle, mutta ei
yhdelle. Mikäli koiran kilpailusuoritus on hylätty, keskeytetty tai ohjaaja luopui, se huomioidaan nollana (0). Tasatilanteissa sijoituksen ratkaisee voittaja- tai mestariluokan koiran korkein
pistemäärä. Pisteiden ollessa tasan verrataan aikoja, mikäli joukkueissa on saman kilpailuluokan koirat. Muutoin mestariluokan koiran joukkue sijoittuu paremmin.

5. MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN
Näihin sääntöihin voi tehdä muutosesityksiä Lapin Kennelpiirin harrastuskoirajaosto. Muutokset hyväksyy Lapin Kennelpiirin hallitus.

Hallitus hyväksynyt muutokset elokuussa 2019.