Beaglet

Beaglein PM-sääntö

Kilpailtaessa Lapin Kennelpiirin beaglein piirinmestaruudesta noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymää kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohjetta (hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 20.12.2010 ja on voimassa 1.1.2011 alkaen).

Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

Karsintaa tai aiempaa ykköstulosta ei tarvita.

Tasatilanteen sattuessa paremmuus ratkaistaan seuraavasti:

Eniten ajominuutteja saavuttanut koira
Lyhimmät haut saavuttanut koira
Parhaan haukkunumeron saanut koira
Mikäli vielä on tasan, arpa ratkaisee.

Hallitus hyväksynyt 9.12.2013