Lapin kennelpiiri

Lapin Kennelpiiri ry on perustettu 1956. Kennelpiirin kotipaikka on Rovaniemi.

Lapin Kennelpiiri käsittää koko Lapin maakunnan.

Kennelpiiri on Suomen Kennelliiton jäsenyhdistys. Kennelpiiri on samalla myös Kennelliiton alueellinen toimielin. Kennelpiirin tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa sääntöjensä ja Kennelliiton valtuuston ja hallituksen hyväksymien kennelsääntöjen mukaisesti kenneltoimintaa alueellaan.

Kennelpiirissä oli vuoden 2022 lopussa 105 jäsenyhdistystä, joiden henkilöjäsenmäärä on yhteensä hieman yli  20.000.

Kokeet ja näyttelyt kennelpiirin alueella

Kennelpiiri hyväksyy yhditysten anomat kokeet ja kurssit, antaa puoltonsa KV-, SM- ja lohkokokeille sekä näyttelyille.

Lapin Kennelpiirin näyttelykiintiö on seitsemän ryhmänäyttelyä ja kaksi kaikkien rotujen näyttelyä ( Nord ja KV). Erikoisnäyttelyitä voi anoa vapaasti, ne eivät kuulu kiintiöön.

Kennelpiirin jäsenyhdistykset voivat anoa SKL:n määräaikaisilmoituksissa annettujen määräaikojen puitteissa eri lajien kokeita.

Kennelpiirin alueella järjestettävissä kokeissa tulee aina olla toisena järjestäjänä Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistys.