Toko

Vuoden tokokoiran kiertopalkintosäännöt 

1.  Kennelpiirin alueella jaettavista kennelpiirin kiertopalkinnoista kilpailevat ne koirat, joiden omistaja asuu kennelpiirin alueella ja kuuluu jäsenenä johonkin kennelpiirin jäsenyhdistykseen edustaen kilpaillessaan edellä mainittua yhdistystä. 

2.  Kiertopalkinto jaetaan kalenterivuosittain enintään viiden (5) tuloksen perusteella. Mikäli pisteytyksen mukaiset yhteispisteet menevät tasan, ratkaisevat kilpailukirjoista ko. kokeiden yhteenlasketut pistemäärät. Mikäli pistetilanne on vieläkin tasan, parhaan yksittäisen kokeen pistemäärä ratkaisee. Viimeksi ratkaisee arpa.

3.  Osallistuvan koiran kilpailukirjasta on lähetettävä kopio kilpailuvuotta seuraavan tammikuun 10. päivään mennessä Lapin Kennelpiirin TOKO-vastaavalle. Mikäli määräaikaan mennessä ei tule esitystä vuoden koiraksi, kiertopalkintoa ei ko. vuonna jaeta. 

4.  Kennelpiiri hankkii palkinnon. Palkinto kiertää 10 vuotta. Tämän jälkeen koiran omistaja, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä palkintoon, saa sen omakseen. Tasakiinnityksissä yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaisee arpa. Palkinnon mukana on kansio, jonon tallennetaan koiran tiedot. Palkinnon saaja kaiverruttaa itse koiran tiedot palkintoon ja toimittaa sen seuraavan vuoden vuosikokoukseen.

 5.  Tokotulokset pisteytetään seuraavasti:

TULOS              1          2          3

ALO                   3          2          1
AVO                   4          3          2
VOI                    5          4          3
EVL                    6          5          4

6.  Edellisen tulospisteytyksen lisäksi koirakko voi saada 5 lisäpistettä, jos se on ollut kuluneen vuoden TOKO-piirinmertari. Jos koirakko on saavuttanut 1.-3. sijan Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan- tai Maailmanmestaruuskilpailuissa, se on suoraan Lapin kennelpiirin Vuoden TOKO-koira. 

Hallitus hyväksynyt 21.10.2013