AJOK SAJ:n alaiset rodut

(Ajok) PM-kokeen sääntö SAJ:n alaiset rodut

 1. Kennelpiirin hallitus myöntää piirinmestaruuskokeen järjestämisoikeuden anomusten perusteella piirin jäsenyhdistykselle/yhdistyksille. Koetta myönnettäessä tulee ottaa huomioon järjestäjän/järjestäjien valmiudet saada kokeelle asianmukainen keskuspaikka, koemaastot, mahdollinen majoitus, ruokailu ja toimihenkilöt
 2. Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Lapin kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva (kirjoilla oleva) koiran omistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
 3. Pm-kokeen järjestävät vuorotellen Kemi-Tornion alue ja Rovaniemen alue.Kemi-Tornion alueen muodostavat seuraavat kunnat: Kemi, Keminmaa, Tervola, Simo, Ranua,Tornio ja Ylitornio. Rovaniemen alueeseen kuuluvat muut Lapin kunnat.
 4. Pm-koe järjestetään yhden päivän (1 pv) kokeena viimeistään viikkoa ennen Pohjanlohkon valintakoetta.
 5. Kokeeseen voivat osallistua kaikki SAJ:n alaiset rodut. Osallistumisen edellytyksenä on, että koira on saavuttanut näyttelyssä vähintään laatuarvostelun HYVÄ (H) viisitoista (15) kuukautta täytettyään ja ajokokeissa AVO1 palkinnon (paljaalla tai lumella). Koetulos on oltava vahvistettu ilmoittautumispäivään mennessä.
 6. Koirat arvostellaan voimassa olevien ajokoesääntöjen mukaisesti. Piirinmestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan seuraavin perustein:  1. koira jolla on vähemmän tappiopisteitä 2. koira jolla on suurin ominaisuuspisteiden summa 3. eniten ajominuutteja saanut koira 4. mikäli vielä on tasan, jatkoon menevä koira arvotaan.
 7. Koirien omistajat hankkivat voimassa olevat arvosteluoikeudet omaavat palkintotuomarit ja huolehtivat heidät Pm-kokeen keskuspaikalle koeaamuna. Erikseen sovittaessa järjestäjä voi hankkia palkintotuomarit.
 8. Kokeen järjestäjä huolehtii koiran omistajien ja tuomareiden ruokailusta (ruokailun ”kustantaa” koiran omistaja).
 9. Osallistumismaksun yläraja on SKL:n vuosittain asettama os.maksun määrä. Kokeen järjestäjä päättää kohtuullisen ruokapaketin hinnan.
 10. Pohjanlohkoon suomenajokoirat valitaan Pm-kokeen tulosten paremmuusjärjestyksessä, kolme varsinaista koiraa ja kaksi varakoiraa. Jos joku kolmen varsinaisen tai kahden varakoiran omistajista ei halua lähteä lohkoon, valitaan tilalle seuraava koira tulosten paremmuusjärjestyksessä.
 11. Lohkoon valitut suomenajokoirat rekisteritietoineen ja omistajat yhteystietoineen on Pm-kokeen järjestäjän ilmoitettava kennelpiirin rahastonhoitajalle kennelpiirin maksua varten. Samoin on ilmoitettava lohkoon valitut koirat, omistajat ja palkintotuomarit (yksi p-tuomari koiraa kohden) lohkon järjestäjän ilmoitusten vastaanottajalle välittömästi Pm-kokeen päätyttyä. Samalla ilmoitetaan kennelpiiristä KILPA:an nimetyn tuomarin nimi ja yhteystiedot.
 12. Olosuhteiden muuttuessa koetta estäväksi (esim. karkea keli tai tularemia) on kennelpiirin hallituksella oikeus muuttaa Pm-kokeen pitopaikka. Jos koko piirin alueella on kokeen estävä karkea keli, voidaan koetta siirtää mikäli pykälän 2 aikataulu sen mahdollistaa. (1 viikko ennen Pohjanlohkoa).
 13. Jos Pm-koetta ei voida pitää, valitaan Pohjanlohkoon menijät ja varakoirat kokeeseen ilmoittautuneista koirista arpomalla.
 14. Järjestäjän koetoimitsija toimittaa kaikkien kiertopalkintojen saajien nimet koepöytäkirjan mukana pöytäkirjantarkastajalle.
 15. Järjestäjä ei vastaa koirille, ihmisille tai omaisuudelle kilpailun aikana sattuneista vahingoista tai tapaturmista.

Tämä sääntö on hyväksytty Lapin Kennelpiirin hallituksen kokouksessa 21.1.2021