Palveluskoirat

Palveluskoirakokeiden PM-kilpailujen säännöt 

1.     Järjestämisohje
Piirin palveluskoirakokeiden piirinmestaruuksista kilpaillaan vuosittain yksilömestaruudesta palveluskoirasääntöjen mukaisesti kunkin koelajin ylimmässä luokassa kesä- ja talvikausi erikseen.
Kokeet järjestetään piirin alueen palveluskoirayhdistysten toimesta kulloinkin sovittujen vuorojen mukaisesti. Kokeet voidaan järjestää joko erillisinä rajoitettuina piirinmestaruuskokeina vain piirin koirille tai avointen yleisten kokeiden yhteydessä. Koeanomukset tehdään voimassa olevan käytännön mukaan lisämaininnalla ”Piirinmestaruuskokeet” ja niistä on toimitettava tieto myös piirin palveluskoirajaostolle, joka toimittaa edelleen tiedon piirihallitukselle normaalin koeanomusaikataulun mukaisesti. Järjestämisajankohdan ja koelajit päättää järjestävä yhdistys tai yhdistykset jos kokeet järjestetään lajeittain jaettuna. Muutoin noudatetaan voimassa olevia palveluskoirasääntöjä ja lajiohjeita.

2.     Osallistumisoikeus
Piirinmestaruuksista kilpailevat puhdasrotuiset piirin alueen palveluskoirakokeisiin oikeutetut palveluskoirat joilla on kilpailuoikeus ylimmässä luokassa. Valjakkohiihdossa kilpaillaan voimassa olevien sarjojen ( A ja B ) mukaisesti yksivaljakoissa sekä viestillä. Koiran ja ohjaajan tulee asua piirin alueella (olla kirjoilla) ja edustaa piirin alueen jäsenyhdistystä.

3.     Palkitseminen
Lapin Kennelpiiri palkitsee piirinmestarit. Kesälajeissa piirinmestaruuden voi voittaa hyväksytyn koulutustunnuksen oikeutetulla tuloksella. Palkinnot luovutetaan voittajille palkintojen jaon yhteydessä. 

4.     Piirinmestaruuskilpailujen sääntöjen voimassaolo ja muutokset niihin
Nämä säännöt astuvat voimaan hallituksen hyväksymisen jälkeen ja ovat voimassa toistaiseksi. Muutosesitykset tulee esittää jaoston käsiteltäväksi vähintään kolme (3) kuukautta ennen myönnettyä seuraavaa piirinmestaruuskilpailua. Muutokset hyväksyy Lapin Kennelpiirin hallitus. 

 Hallitus hyväksynyt 21.4.2008