Ohje ansiomerkeistä ja kunniaviireistä

1 § Lapin kennepiiri osoittaa tunnustuksensa piirin ja sen jäsenyhdistysten kenneltoiminnan ja päämäärien hyväksi ansiokkaasti työskenneelle antamalla piirin hopeisen tai kultaisen ansiomerkin tai kunniaviirin.

2 § Piirin ansiomerkkejä voidaan antaa
- piirin jäsenyhdistyksen henkilöjäsenelle
- erikoisista syistä myös muulle hyvin ansiokkaasti kenneltoiminnan hyväksi työskenneelleelle henkilölle, myös ulkomaalaiselle, joka on SKL-FKK:n hyväksymän kenneljärjestön jäsen.

Piirin kunniaviiri voidaan antaa
- henkilölle tai yhteisölle.

3 § Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää kennelpiirin hallitus, joko hallituksen jäsenen tai jäsenyhdistyksen esityksestä.

Esityksessä on mainuttava henkilön täydellinen nimi, syntymäaika, postiosoite ja ansiot. Yhteisön ollessa kysymyksessä sen nimi, puheenjohtaja ja hänen osoitteensa. Jokainen ansiomerkki- ja kunniaviiriesitys kirjoitetaan erilliselle kennelpiirin lomakkeelle. Jos ansiomerkkiesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän merkittävä niihin puoltojärjestys.

4 § Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka usean vuoden ajan (vähintään 5 vuotta) on ollut kennepiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Ko. henkilö on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin alueella tai kotiseudullaan kenneltoimintaa ja osallistunut aktiivisesti kennelpiirin tai jäsenyhdistyksensä kenneltoimintaan. Lisäansioksi katsotaan toimiminen kennelpiirin tai jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä, toiminta palkintotuomari-, kehäsihteeri-, kehäavustaja- ja koulutustehtävissä sekä menestyksellinen kasvatustoiminta.

5 § Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintää 15 viimeisen vuoden ajan on ollut kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen, on SKL-FKK:n jäsen ja joka vähintään 2 vuotta aikaisemmin on saanut kennelpiirin hopeisen ansiomerkin. Ansioksi katsotaan toimiminen vähintään 5 vuotta kennelliiton, kennelpiirin tai rotujärjestön johtoelimissä tai vähintään 10 vuotta kennelpiirin jäsenyhdistyksen luottamustehtävissä. Ansiomerkki voidaan myöntää myös em. jäsenyydet täyttävälle henkilölle vähintään 15 vuotta kestäneestä erittäin aktiivisesta toiminnasta kennelpiirin tai jäsenyhdistyksen kenneltoiminnan hyväksi.

Kultainen ansiomerkki myönnetään hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

6 § Kunniaviiri voidaan antaa tunnustuksena ja merkkipäiväonnitteluna henkilölle tai yhteisölle, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut kennelpiirin hyväksi tai tukenut kennelpiirin tai jäsenyhdistyksen kenneltyötä.

7 § Hallitus voi erityisistä syistä poiketa tästä ohjeesta.

Ohje hyväksytty ja vahvistettu hallituksen kokouksessa 9.10.1997.