Koekauden kokeet

KOEKAUDEN KESTÄVIEN KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 2023

YLEISOHJE KAIKILLE
Kokeen järjestäjänä toimii ja koejärjestelyistä vastaa Lapin Kennelpiiri.
Koira tulee ilmoittaa kokeeseen Lapin kennelpiirin nimeämälle kokeen vastaanottavalle lähimmälle ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana puhelimitse. Ylituomari antaa/lähettää koiranomistajalle koemateriaalin ja ylituomarin puhuttelun kirjallisena ja varmistaa, että koemaksu on suoritettu, samalla tarkistaa palkintotuomariryhmän arvostelukelpoisuuden ja hyväksyy palkintotuomariryhmän.
Maksukuitti on esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Samoin on esitettävä koiran rekisteri-, rokotus- ja tunnistusmerkintätodistus. Ylituomarin vaatiessa koira on tuotava kokeen purkutilaisuuteen. Koe on suoritettava Lapin kennelpiirin alueella (ainakin aloitettava).
Jokainen koesuoritus on erillinen koe, josta täytetään koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja.  Kokeen purkutilaisuus pidetään välittömästi, kuitenkin viikon kuluessa suorituksesta. Tulos on voimassa, kun ylituomari on vahvistanut allekirjoituksellaan pöytäkirjat.

Maksakaa käyttäen viitenumeroa! Jos kirjoitatte maksaessanne koiran nimen ettekä viitenumeroa, joutuu kirjanpitäjä hakemaan koiran tietoja, jotta voidaan kirjata oikea koelaji.