Kokeiden ja kilpailujen järjestäminen

Kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä anovan yhdistyksen tulee olla Kennelliiton jäsen. Tapahtumat anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään.